ثبت نام

قالب های آماده ی « چل تیکه »

این قالب ها توسط تیم « چل تیکه » و با استفاده از ماژول های موجود در سامانه سایت ساز « چل تیکه » طراحی و آماده شده اند. شما می توانید به سادگی و با استفاده از این قالب های آماده در وقت خود صرفه جویی کرده و سایت خود را آماده نمایید. پس از در اختیار گرفتن هر کدام از این قالب های آماده، می توانید از طریق سامانه « چل تیکه » در صفحه ی طراحی قالب همین قالب ها را به رنگ و تنظیمات دلخواه خود برگردانده و سایت خود را بسازید.