ثبت نام

طرح های استفاده از سامانه « چل تیکه »

تیم « چل تیکه » طرح های مختلفی را برای کاربردهای متفاوت به شرح زیر ارائه می کند تا کاربران بتوانند به تناسب نیاز خود دوره زمانی مورد نیاز، میزان فضای میزبانی و یا پهنای باند مورد نیاز خود را اانتخاب کنند و مجبور به پرداخت هزینه ی بیشتر از نیازشان نباشند. این طرح ها در بسته های زمانی 3 ماه، 6 ماه و 12 ماه ( یک سال ) در اختیار شما خواهد بود تا با انتخاب حجم فضای میزبانی و پهنای باند مورد نیازتان بسته ی دلخواه خود را خریداری نمایید.