ثبت نام

ماژول های سامانه « چل تیکه »

این ماژول ها که توسط تیم « چل تیکه » منطبق بر استانداردهای روز جهان طراحی و آماده شده اند، همچون تکه های پازل عمل کرد و این امکان را به شما می دهند که با کنار هم قرار دادن آنها، صفحات وبسایت خود را به سادگی و بدون نیاز به دانش فنی، طبق سلیقه خود طراحی نمایید.