ثبت نام

راهنمای استفاده از چل تیکه

گر چه سامانه سایت ساز چل تیکه تا حد ممکن ساده و مطابق با پیش فرض های ذهنی افراد ساخته شده است اما با این حال تیم چل تیکه در حال آماده سازی آموزش های استفاده از این سامانه ی سایت ساز در دو فرمت متنی و ویدیویی هستند تا استفاده از این سامانه را برای شما ساده تر از پیش کنند.